Subkultura młodzieżowa – nazwa grupy młodzieżowej, w której normy obyczajowe, zasady postępowania, ubiór, odbiegają od norm reszty społeczeństwa.

external image moz-screenshot-1.jpgexternal image punk2.jpg external image Slipknot_.jpg